CALL US
TODAY!
(+66) 2 082 9811

การบริการของเรา

บริษัทพีดับบลิวเอ็ม แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

     มีการบริการที่หลากหลายครบรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเราเป็นผู้นำในด้านบริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยทันที ทันเวลา มีความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

การอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ทางบริษัทฯมีความเชื่อและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญสำหรับการอบรมการใช้งานเครื่องจักรตามมาตรฐานผู้ผลิต
Read more
งานซ่อมบำรุงและความพร้อมของอะไหล่
ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจขายและให้เช่าเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
Read more
การขนส่ง
ทางบริษัทฯมีความพร้อมในการจัดส่งเครื่องจักรทั้งในส่วนรถขนส่งของทางบริษัทฯเองและพันธมิตรที่มีความพร้อมและได้มาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า
Read more
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่องานขนส่งตู้เย็น
ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ทำธุรกิจจัดส่งอาหารแช่แข๊งเพื่อส่งออกต่างประเทศให้เราได้จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Read more

 


29 กรกฎาคม 2565

ผู้ชม 2765 ครั้ง

Engine by shopup.com